ปริญญาตรี ปริญญาโท หอพักนักศึกษา สิ่งอำนวยความสะดวก
พร้อมหรือยัง ที่ก้าวสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่กับสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมัณฑิต

News

APDI Story

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ANNOUNCE

ปฏิทินกิจกรรม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

DOWNLOAD

เอกสาร Downlond Update ตารางงดชดเชย สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

LIKE & SHARE WEBSITE

อัพเดทข่าวสาร รอบรั้วสถาบันฯ

MAP

ค้นหาเส้นทาง พื้นที่การศึกษา สถาบันฯ
"คุณวุฒิวิชาชีพ คือการรับรองความรู้ความสามารถและทักษะในการทำงานตามมาตรฐานอาชีพ อันจะส่งผลต่อความก้าวหน้าในสาขาวิชาชีพการบิน" เปิดสอบแล้ว.....(พิเศษในช่วงนี้ ฟรี!!! ค่าธรรมเนียมในการสอบ) องค์กรรับรอง : สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เปิดสอบคุณวุฒิวิชาชีพสาขาการบิน เป็นองค์กรแรกและครั้งแรกของประเทศไทย

SHOW CASE

ผลงานและกิจกรรมดีๆ ของนักศึกษาสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน ทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
 สถาบันฯ ได้จัดงาน APDI Open House ที่ Kasem Bundit University
 รับรางวัลองค์กรต้นแบบ ISO/IEC17024 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน

 

University Life Style
contact Home Academics Administration Students Research Center Acticities Qa Download Tpqi Km Aviation Knowledge
60 Moo.7 Romklao Rd. Minburi Bangkok 10510 Tel: 0 2904 2222 Ext. 2230, 2237 Email: APDI@KBU.ac.th
รับข่าวสารจากเรา
© COPYRIGHT 2015 - 2018 APDI. ALL RIGHTS RESERVED.