สมัครเรียนออนไลน์
02-904-2222 Ext 2230,2237
TO FLY, FLY TO YOUR DREAMS. DREAM
สมัครเรียน
กองทุนกู้ยืม
ขั้นตอนการรับสมัคร
ทุนการศึกษา
ทุนการศึกษา ทุนรางวัลเรียนดี
ทุนกีฬา
ทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทุนพระราชานุเคราะห์ในโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทุนอื่นๆ ทุนผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
ทุนการศึกษา หน้าหลัก /
ทุนดนตรีไทย – สากล ทุนความสามารถพิเศษด้านต่างๆ ทุนจากกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนกู้ยืมที่ผูกติดกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ของรัฐบาล หลักเกณฑ์การให้รางวัลเรียนดี ตารางคัดเลือกนักศึกษาทุนกีฬา ปีการศึกษา 2562 ขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ใบสมัครทุนการศึกษาด้านกีฬา ขั้นตอนและหลักเกณฑ์ การเตรียมเอกสารการกู้ยืม
E-mail : apdi_trainingcenter@kbu.ac.th E-mail : apdi@kbu.ac.th APDI Training Center AVIATION PERSONNEL DEVELOPMENT INSTITUTE DREAM KASEM BUNDIT UNIVERSITY Romklao Campus Tel. 02-904-2206 Tel. 02-904-2222 Ext 2230,2237. 60 Romklao Rd., Minburi Bangkok 10510 TO FLY, FLY TO YOUR DREAMS.
© 2020 APDI Aviation Personnel Development Institute. All Rights Reserved.
Tag แนะนำ : APDI Virtual Tour หลักสูตร APDI สมัครเรียนออนไลน์ HOME ทุนการศึกษา ติดต่อสอบถาม ติดต่อเรา