สมัครเรียนออนไลน์
02-904-2222 Ext 2230,2237
STUDENTS หน้าหลัก / /
ทุนกู้ยืม กรอ./กยศ.
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ./กรอ. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
download คู่มือ/แบบฟอร์ม
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการยื่นกู้ผ่านระบบ e-studentloan
ระบบ e-studentloan(นักศึกษา)
เชิญเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกการชำระหนี้คืนปี 2562
ระบบ e-studentloan(สถานศึกษา)
โอกาสทางการศึกษาง่าย ๆ แค่คลิก
ตรวจสอบยอดหนี้ ธนาคารกรุงไทย
ตรวจสอบยอดหนี้ ธนาคารอิสลาม
เรียนรู้ e-learning ได้ชั่วโมงจิตอาสา
โปรแกรมคำนวณยอดหนี้
จิตสำนึกการชำระหนี้คืน
ประกาศต่างๆของกองทุนกู้ยืม
ขอเชิญนักศึกษาเลขที่สัญญา62/.. เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศกองทุน
การติดต่อชำระหนี้คืนเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประกาศผลรางวัลการเขียนเรียงความ
เปลี่ยนแปลงเวลาการให้บริการ
การคำนวณวงเงินกู้ยืม
นักศึกษาใหม่เริ่มกู้ปีแรก
คู่มือ/ระเบียบการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกิจกรรมจิตอาสา
เอกสารดาวน์โหลด
AVIATION PERSONNEL DEVELOPMENT INSTITUTE KASEM BUNDIT UNIVERSITY Romklao Campus APDI Training Center 60 Romklao Rd., Minburi Bangkok 10510 Tel. 02-904-2222 Ext 2230,2237 E-mail : apdi@kbu.ac.th Tel. 02-904-2222 Ext 2206 Email : apdi_trainingcenter@kbu.ac.th
AVIATION PERSONNEL DEVELOPMENT INSTITUTE สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน
Contact us

0 2904 2222 ต่อ 2237,2230

E-mail : apdi@kbu.ac.th

Online Media Channels

© 2020  APDI  Aviation Personnel Development Institute. All Rights Reserved.