สมัครเรียนออนไลน์
02-904-2222 Ext 2230,2237
TO FLY, FLY TO YOUR DREAMS. DREAM
STUDENTS หน้าหลัก / /
ทุนกู้ยืม กรอ./กยศ.
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ./กรอ. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
download คู่มือ/แบบฟอร์ม
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการยื่นกู้ผ่านระบบ e-studentloan
ระบบ e-studentloan(นักศึกษา)
เชิญเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกการชำระหนี้คืนปี 2562
ระบบ e-studentloan(สถานศึกษา)
โอกาสทางการศึกษาง่าย ๆ แค่คลิก
ตรวจสอบยอดหนี้ ธนาคารกรุงไทย
ตรวจสอบยอดหนี้ ธนาคารอิสลาม
เรียนรู้ e-learning ได้ชั่วโมงจิตอาสา
โปรแกรมคำนวณยอดหนี้
จิตสำนึกการชำระหนี้คืน
ประกาศต่างๆของกองทุนกู้ยืม
ขอเชิญนักศึกษาเลขที่สัญญา62/.. เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศกองทุน
การติดต่อชำระหนี้คืนเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประกาศผลรางวัลการเขียนเรียงความ
เปลี่ยนแปลงเวลาการให้บริการ
การคำนวณวงเงินกู้ยืม
นักศึกษาใหม่เริ่มกู้ปีแรก
คู่มือ/ระเบียบการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกิจกรรมจิตอาสา
เอกสารดาวน์โหลด
E-mail : apdi_trainingcenter@kbu.ac.th E-mail : apdi@kbu.ac.th APDI Training Center AVIATION PERSONNEL DEVELOPMENT INSTITUTE DREAM KASEM BUNDIT UNIVERSITY Romklao Campus Tel. 02-904-2206 Tel. 02-904-2222 Ext 2230,2237. 60 Romklao Rd., Minburi Bangkok 10510 TO FLY, FLY TO YOUR DREAMS.
© 2020 APDI Aviation Personnel Development Institute. All Rights Reserved.
Tag แนะนำ : APDI Virtual Tour หลักสูตร APDI สมัครเรียนออนไลน์ HOME ทุนการศึกษา ติดต่อสอบถาม ติดต่อเรา