สมัครเรียนออนไลน์
02-904-2222 Ext 2230,2237
TO FLY, FLY TO YOUR DREAMS. DREAM
หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาที่เปิดรับสมัคร หลักสูตรปริญญาตรี
หน้าหลัก สาขาที่เปิดรับสมัคร หลักสูตรปริญญาตรี >
หลักสูตรปริญญาตรี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
U-Review รีวิวสาขาธุรกิจการบิน สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน
สาขาวิชาธุรกิจการบิน Bachelor Of Arts In Airline Business รายละเอียดเพิ่มเติม
สมัครเรียน
ลงทะเบียน Open House 2021
ขั้นตอนการรับสมัคร
ทุนการศึกษา
ดูวีดีโอเพิ่มเติม
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) Bachelor of Business Administration in Aviation Industry Management (International Program) รายละเอียดเพิ่มเติม
E-mail : apdi_trainingcenter@kbu.ac.th E-mail : apdi@kbu.ac.th APDI Training Center AVIATION PERSONNEL DEVELOPMENT INSTITUTE DREAM KASEM BUNDIT UNIVERSITY Romklao Campus Tel. 02-904-2206 Tel. 02-904-2222 Ext 2230,2237. 60 Romklao Rd., Minburi Bangkok 10510 TO FLY, FLY TO YOUR DREAMS.
© 2020 APDI Aviation Personnel Development Institute. All Rights Reserved.
Tag แนะนำ : APDI Virtual Tour หลักสูตร APDI สมัครเรียนออนไลน์ HOME ทุนการศึกษา ติดต่อสอบถาม ติดต่อเรา