สมัครเรียนออนไลน์
02-904-2222 Ext 2230,2237
คณะและสาขาที่เปิดรับสมัคร หลักสูตรปริญญาตรี
หน้าหลัก > ปริญญาตรี

ADMISSION APDI

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน BACHELOR OF ARTS IN AIRLINE BUSINESS
หลักสูตร 4 ปี - กู้ กยศ./กรอ. ได้ - รับวุฒิ ม.6 , ปวช. หรือเทียบเท่า
รายละเอียดเพิ่มเติม
สมัครเรียน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) Bachelor of Business Administration in Aviation Industry Management (International Program)
หลักสูตร 4 ปี - กู้ กยศ./กรอ. ได้ - รับวุฒิ ม.6 , ปวช. หรือเทียบเท่า
สมัครเรียน
รายละเอียดเพิ่มเติม

ADMISSION APDI

U-Review รีวิวสาขาธุรกิจการบิน สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน
ขั้นตอนการรับสมัคร
ทุนการศึกษา
AVIATION PERSONNEL DEVELOPMENT INSTITUTE KASEM BUNDIT UNIVERSITY Romklao Campus APDI Training Center 60 Romklao Rd., Minburi Bangkok 10510 Tel. 02-904-2222 Ext 2230,2237 E-mail : apdi@kbu.ac.th Tel. 02-904-2222 Ext 2206 Email : apdi_trainingcenter@kbu.ac.th
AVIATION PERSONNEL DEVELOPMENT INSTITUTE สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน
Contact us

0 2904 2222 ต่อ 2237,2230

E-mail : apdi@kbu.ac.th

Online Media Channels

© 2020  APDI  Aviation Personnel Development Institute. All Rights Reserved.