สมัครเรียนออนไลน์
02-904-2222 Ext 2230,2237
TO FLY, FLY TO YOUR DREAMS. DREAM
JOIN US
ติดต่อเรา ร่วมงานกับเรา >>
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ สอนภาษาอังกฤษด้่านการบิน ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ สอนภาษาด้านการบิน/การขนส่งสินค้าทางอากาศ/คลังสินค้าทางอากาศ คุณสมบัติผู้สมัคร คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศชาย หรือเพศหญิง อายุระหว่าง 30-50 ปี 2. จบการศึกษาระดับปริญญาโท ภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์หรือสายใกล้เคียง 3. มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 900 หรือ TOEFL Paper ไม่ตำกว่า 640 หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 8.0 4. มีประสบการณ์ในธุรกิจการบิน หรือมีประสบการณ์การสอน หรือทำงานวิจัยจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 1. เพศชาย หรือเพศหญิง อายุระหว่าง 30-50 ปี 2. จบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ด้านการจัดการการบิน การขนส่งหรือการจัดการโลจิสติกส์ หรือสาขาใกล้เคียง 3. มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL Paper ไม่ตำกว่า 500 หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 4. ต้องมีประสบการณ์ในธุรกิจการบิน/การขนส่งสินค้าทางอากาศ/คลังสินค้าทางอากาศมาไม่ต่ำกว่า 10 ปี
# รายละเอียดและวิธีการสมัคร สนใจร่วมงาน สามารถสมัครได้ทาง Online หรือสมัครด้วยตนเอง
โดยส่งเอกสารการสมัครงานพร้อม CV สำเนาใบปริญญาและ Transcipt รูปถ่ายครึ่งตัว จดหมายรับรอง 1 ฉบับ มาทางอีเมล์มาที่ apdi@kbu.ac.th ยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า อาคาร2 อาคารเกษมนครา ชั้น8 ห้อง2802
E-mail : apdi_trainingcenter@kbu.ac.th E-mail : apdi@kbu.ac.th APDI Training Center AVIATION PERSONNEL DEVELOPMENT INSTITUTE DREAM KASEM BUNDIT UNIVERSITY Romklao Campus Tel. 02-904-2206 Tel. 02-904-2222 Ext 2230,2237. 60 Romklao Rd., Minburi Bangkok 10510 TO FLY, FLY TO YOUR DREAMS.
© 2020 APDI Aviation Personnel Development Institute. All Rights Reserved.
Tag แนะนำ : APDI Virtual Tour หลักสูตร APDI สมัครเรียนออนไลน์ HOME ทุนการศึกษา ติดต่อสอบถาม ติดต่อเรา