สมัครเรียนออนไลน์
02-904-2222 Ext 2230,2237

News

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
ประชาสัมพันธ์จากองค์กร

News

ข่าวประชาสัมพันธ์
ดูทั้งหมด

+

BY : Miracle Grand Convention Hotel
จัดงานประชาสัมพันธ์โครงการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมฯ
สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน APDI มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดทำโครงการหลักสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะ ตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการบิน อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ระดับ 4
BY : Aviation Personnel Development Institute
รับรางวัลองค์กรต้นแบบ ISO/IEC17024 สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน เข้าร่วมรับรางวัลกับทาง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพ การบิน “โครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตราฐานสากล (ISO/IEC 17024)” โดยมีนายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นประธานในการเปิดสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ"ทิศทางการ ขับเคลื่อนระบบคุณวุฒิวิชาชีพไทยสู่การยอมรับในระดับสากล"
BY : Aviation Personnel Development Institute
การสัมมนาประชาพิเคราะห์โครงการทบทวนมาตรฐาน อาชีพและคุณวุฒืวิชาชีพ
การสัมมนาประชาพิเคราะห์ โครงการทบทวนมาตรฐาน อาชีพและคุณวุฒืวิชาชีพ สู่กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 ระดับ สาขาวิชาชีพการบิน สาขาอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน , สาขาอาชีพพนักงานต้อนรับภาคพื้น และสาขาอาชีพพนักงาน สำรองที่นั่ง/ออกบัตรโดยสารขึ้น
AVIATION PERSONNEL DEVELOPMENT INSTITUTE KASEM BUNDIT UNIVERSITY Romklao Campus APDI Training Center 60 Romklao Rd., Minburi Bangkok 10510 Tel. 02-904-2222 Ext 2230,2237 E-mail : apdi@kbu.ac.th Tel. 02-904-2222 Ext 2206 Email : apdi_trainingcenter@kbu.ac.th
AVIATION PERSONNEL DEVELOPMENT INSTITUTE สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน
Contact us

0 2904 2222 ต่อ 2237,2230

E-mail : apdi@kbu.ac.th

Online Media Channels

© 2020  APDI  Aviation Personnel Development Institute. All Rights Reserved.