สมัครเรียนออนไลน์
02-904-2222 Ext 2230,2237
TO FLY, FLY TO YOUR DREAMS. DREAM

News

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

News

ข่าวประชาสัมพันธ์
ดูทั้งหมด

+

BY : Miracle Grand Convention Hotel
จัดงานประชาสัมพันธ์โครงการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม
สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน APDI มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดทำโครงการหลักสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะ ตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการบิน อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ระดับ 4
BY : Aviation Personnel Development Institute
รับรางวัลองค์กรต้นแบบ ISO/IEC17024 สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน เข้าร่วมรับรางวัลกับทาง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพ การบิน “โครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตาม มาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตราฐานสากล (ISO/IEC 17024)” โดยมีนายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นประธานในการเปิดสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ"ทิศทางการ ขับเคลื่อนระบบคุณวุฒิวิชาชีพไทยสู่การยอมรับในระดับสากล"
BY : Aviation Personnel Development Institute
การสัมมนาประชาพิเคราะห์โครงการทบทวนมาตร ฐานอาชีพและคุณวุฒืวิชาชีพ
การสัมมนาประชาพิเคราะห์ โครงการทบทวนมาตรฐาน อาชีพและคุณวุฒืวิชาชีพ สู่กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 ระดับ สาขาวิชาชีพการบิน สาขาอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน , สาขาอาชีพพนักงานต้อนรับภาคพื้น และสาขาอาชีพพนักงาน สำรองที่นั่ง/ออกบัตรโดยสารขึ้น
E-mail : apdi_trainingcenter@kbu.ac.th E-mail : apdi@kbu.ac.th APDI Training Center AVIATION PERSONNEL DEVELOPMENT INSTITUTE DREAM KASEM BUNDIT UNIVERSITY Romklao Campus Tel. 02-904-2206 Tel. 02-904-2222 Ext 2230,2237. 60 Romklao Rd., Minburi Bangkok 10510 TO FLY, FLY TO YOUR DREAMS.
© 2020 APDI Aviation Personnel Development Institute. All Rights Reserved.
Tag แนะนำ : APDI Virtual Tour หลักสูตร APDI สมัครเรียนออนไลน์ HOME ทุนการศึกษา ติดต่อสอบถาม ติดต่อเรา