สมัครเรียนออนไลน์
02-904-2222 Ext 2230,2237
TO FLY, FLY TO YOUR DREAMS. DREAM
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบิน
 >> ข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์ฝึกอนรม APDI Training Center
 >> ข้อมูลเพิ่มเติม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน
 >>  >> ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลเพิ่มเติม
สมัครเรียน
ทุนการศึกษา
กรอ. / กยศ.
โปรโมชั่นสำหรับ นักศึกษาใหม่
หอพักนักศึกษา
ปฏิทินการศึกษา

UNIVERSITY LIFE STYLE

E-mail : apdi_trainingcenter@kbu.ac.th E-mail : apdi@kbu.ac.th APDI Training Center AVIATION PERSONNEL DEVELOPMENT INSTITUTE DREAM KASEM BUNDIT UNIVERSITY Romklao Campus Tel. 02-904-2206 Tel. 02-904-2222 Ext 2230,2237. 60 Romklao Rd., Minburi Bangkok 10510 TO FLY, FLY TO YOUR DREAMS.
© 2020 APDI Aviation Personnel Development Institute. All Rights Reserved.
Tag แนะนำ : APDI Virtual Tour หลักสูตร APDI สมัครเรียนออนไลน์ HOME ทุนการศึกษา ติดต่อสอบถาม ติดต่อเรา