สมัครเรียนออนไลน์
02-904-2222 Ext 2230,2237
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบิน
 >> ข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์ฝึกอนรม APDI Training Center
 >> ข้อมูลเพิ่มเติม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน
 >>  >> ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลเพิ่มเติม

ADMISSION APDI

U-Review รีวิวสาขาธุรกิจการบิน สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน
ขั้นตอนการรับสมัคร
ทุนการศึกษา
KBU VLOG : หนูอยากเป็นแอร์...เลยต้องไปทําความฝันให้เป็นจริงหนึ่งวัน!!!

UNIVERSITY LIFE STYLE

AVIATION PERSONNEL DEVELOPMENT INSTITUTE KASEM BUNDIT UNIVERSITY Romklao Campus APDI Training Center 60 Romklao Rd., Minburi Bangkok 10510 Tel. 02-904-2222 Ext 2230,2237 E-mail : apdi@kbu.ac.th Tel. 02-904-2222 Ext 2206 Email : apdi_trainingcenter@kbu.ac.th
AVIATION PERSONNEL DEVELOPMENT INSTITUTE สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน
Contact us

0 2904 2222 ต่อ 2237,2230

E-mail : apdi@kbu.ac.th

Online Media Channels

© 2020  APDI  Aviation Personnel Development Institute. All Rights Reserved.