สมัครเรียนออนไลน์
02-904-2222 Ext 2230,2237
หน้าหลัก > facilities
ห้องปฏิบัติการทันสมัย
ห้องปฏิบัติการ In Flight Service Mockup
สมัครเรียน
กองทุนกู้ยืม
ขั้นตอนการรับสมัคร
ทุนการศึกษา
ห้องปฏิบัติการ Ground Service Mockup
ห้องปฏิบัติการ Reservation Training Room
ศูนย์ฝึกอบรม Aviation Training Center
AVIATION PERSONNEL DEVELOPMENT INSTITUTE KASEM BUNDIT UNIVERSITY Romklao Campus APDI Training Center 60 Romklao Rd., Minburi Bangkok 10510 Tel. 02-904-2222 Ext 2230,2237 E-mail : apdi@kbu.ac.th Tel. 02-904-2222 Ext 2206 Email : apdi_trainingcenter@kbu.ac.th
AVIATION PERSONNEL DEVELOPMENT INSTITUTE สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน
Contact us

0 2904 2222 ต่อ 2237,2230

E-mail : apdi@kbu.ac.th

Online Media Channels

© 2020  APDI  Aviation Personnel Development Institute. All Rights Reserved.