สมัครเรียนออนไลน์
02-904-2222 Ext 2230,2237

Home

ข่าว แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการศึกษา ภาคการศึกษา 2/2563 (ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม 2564)

/

/

แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการศึกษา ภาคการศึกษา 2/2563 ในช่วงวิกฤตการระบาดองไวรัส โควิด - 19 ระลอกใหม่ (ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม 2564)

2564 news 01

AVIATION PERSONNEL DEVELOPMENT INSTITUTE KASEM BUNDIT UNIVERSITY Romklao Campus APDI Training Center 60 Romklao Rd., Minburi Bangkok 10510 Tel. 02-904-2222 Ext 2230,2237 E-mail : apdi@kbu.ac.th Tel. 02-904-2222 Ext 2206 Email : apdi_trainingcenter@kbu.ac.th
AVIATION PERSONNEL DEVELOPMENT INSTITUTE สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน
Contact us

0 2904 2222 ต่อ 2237,2230

E-mail : apdi@kbu.ac.th

Online Media Channels

© 2020  APDI  Aviation Personnel Development Institute. All Rights Reserved.