สมัครเรียนออนไลน์
02-904-2222 Ext 2230,2237

Home

ข่าว ม.เกษมบัณฑิต เพิ่มมาตรการคุมเข้ม เฝ้าระวังการแพร่เชื้อ #COVID19

/

/

ม.เกษมบัณฑิต เพิ่มมาตรการคุมเข้ม เฝ้าระวังการแพร่เชื้อ #COVID19 #นักศึกษาเรียนออนไลน์ #บุคลากรสแกนเกษมชนะเข้าและออกมหาวิทยาลัยทุกครั้ง

2564 news 03

AVIATION PERSONNEL DEVELOPMENT INSTITUTE KASEM BUNDIT UNIVERSITY Romklao Campus APDI Training Center 60 Romklao Rd., Minburi Bangkok 10510 Tel. 02-904-2222 Ext 2230,2237 E-mail : apdi@kbu.ac.th Tel. 02-904-2222 Ext 2206 Email : apdi_trainingcenter@kbu.ac.th
AVIATION PERSONNEL DEVELOPMENT INSTITUTE สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน
Contact us

0 2904 2222 ต่อ 2237,2230

E-mail : apdi@kbu.ac.th

Online Media Channels

© 2020  APDI  Aviation Personnel Development Institute. All Rights Reserved.