สมัครเรียนออนไลน์
02-904-2222 Ext 2230,2237
TO FLY, FLY TO YOUR DREAMS. DREAM
CALENDER
หน้าหลัก > ปฏิทินกิจกรรม/ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
ปฏิทินกิจกรรม/ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
29 ธ.ค. 2564 22 ม.ค. 2564 16 มิ.ย. 2564 12 ก.ค. 2564 12 ก.ค. 2564 12 ม.ค. 2564
ประกาศ สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน ที่ 034/2564 เรื่อง สถานประกอบการ รับนักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน ประกาศ สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน : EB220 Make up Classes Announcement ประกาศ สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน : ที่ 023/2565 เรื่อง การจัดการทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา รหัส 61 ที่มีผลการเรียน Incoplete (I) ในรายวิชา ES404 ภาคการศึกษา 2/2564 ประกาศ สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน : ที่ 027/2565 เรื่อง การจัดการทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา รหัส 60 รหัส 61 และรหัส 62 ที่มีผลการเรียน Incomplete (I) ในรายวิชา ES203 ES303 ภาคการศึกษา 1/2564 และ ES204 ES304 ภาการศึกษา 2/2564 ประกาศ สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน : ที่ 028/2565 เรื่อง การสอบวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) ชุด OXFORD PLACEMENT TEST (OPT) รอบที่ 2 ประกาศ สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน บริษัท พัทยา เอวีเอชั่น รับนักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน ท่าอาการศยานอุบลราชธานี 2 ตำแหน่ง, ท่าอาการศยานอุดรธานี 2 ตำแหน่ง, ท่าอาการศยานกระบี่ 1 ตำแหน่ง,
18 ต.ค. 2565
ประกาศผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษด้วยข้อสอบมาตรฐาน TOEIC ภาคการศึกษาที่1-2565
E-mail : apdi_trainingcenter@kbu.ac.th E-mail : apdi@kbu.ac.th APDI Training Center AVIATION PERSONNEL DEVELOPMENT INSTITUTE DREAM KASEM BUNDIT UNIVERSITY Romklao Campus Tel. 02-904-2206 Tel. 02-904-2222 Ext 2230,2237. 60 Romklao Rd., Minburi Bangkok 10510 TO FLY, FLY TO YOUR DREAMS.
© 2020 APDI Aviation Personnel Development Institute. All Rights Reserved.
Tag แนะนำ : APDI Virtual Tour หลักสูตร APDI สมัครเรียนออนไลน์ HOME ทุนการศึกษา ติดต่อสอบถาม ติดต่อเรา