สมัครเรียนออนไลน์
02-904-2222 Ext 2230,2237
TO FLY, FLY TO YOUR DREAMS. DREAM
CALENDER
หน้าหลัก > ปฏิทินกิจกรรม/ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
ปฏิทินกิจกรรม/ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
29 ธ.ค. 2564 22 ม.ค. 2564 18 ธ.ค. 2564 12 ม.ค. 2564 1 ธ.ค. 2564 26 พ.ย. 2564
ประกาศ สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน ที่ 034/2564 เรื่อง สถานประกอบการ รับนักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน ประกาศ สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน : EB220 Make up Classes Announcement ประกาศ สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน บริษัท พัทยา เอวีเอชั่น รับนักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน ท่าอาการศยานอุบลราชธานี 2 ตำแหน่ง, ท่าอาการศยานอุดรธานี 2 ตำแหน่ง, ท่าอาการศยานกระบี่ 1 ตำแหน่ง, กำหนดการพิธีประสาทปริญญา ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2562 และ 2563 ตามประกาศ ที่ มกบ 72/2564 ประกาศ สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน ที่ 030/2564 เรื่องเกณฑ์เทียบโอนวิชาภาษาอังกฤษ ( หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ) ประกาศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ที่ 68/2564 เรื่องแนวทางการเปิดสถานที่ทำการของมหาวิทยาลัยระยะที่สอง
E-mail : apdi_trainingcenter@kbu.ac.th E-mail : apdi@kbu.ac.th APDI Training Center AVIATION PERSONNEL DEVELOPMENT INSTITUTE DREAM KASEM BUNDIT UNIVERSITY Romklao Campus Tel. 02-904-2206 Tel. 02-904-2222 Ext 2230,2237. 60 Romklao Rd., Minburi Bangkok 10510 TO FLY, FLY TO YOUR DREAMS.
© 2020 APDI Aviation Personnel Development Institute. All Rights Reserved.
Tag แนะนำ : APDI Virtual Tour หลักสูตร APDI สมัครเรียนออนไลน์ HOME ทุนการศึกษา ติดต่อสอบถาม ติดต่อเรา