สมัครเรียนออนไลน์
02-904-2222 Ext 2230,2237
TO FLY, FLY TO YOUR DREAMS. DREAM
 โครงการ English Club
ห้าแรก >>  โครงการ English Club
20 ธันวาคม 2561
Let's speak English.ภาษาอังกฤษมีความสำคัญจำเป็นในการติดต่อสื่อสารทั้งในชีวิตประจำวัน และการทำงาน การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ยังเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารได้ โดยเฉพาะกิจกรรมที่สนุกสนานและสอดแทรกการเรียนรู้เข้าไว้ จะยิ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความตื่นตัวและกระตือรือร้นในการเรียนรู้ อาทิเช่น โครงการ English Club ผ่านกิจกรรมการทำ Pancake และตกแต่งจานของหวานในวันนี้ค่ะ ฟ้าใสอยากให้เพื่อนๆ ได้กลิ่นหอมจริงๆ เลยค่ะ
E-mail : apdi_trainingcenter@kbu.ac.th E-mail : apdi@kbu.ac.th APDI Training Center AVIATION PERSONNEL DEVELOPMENT INSTITUTE DREAM KASEM BUNDIT UNIVERSITY Romklao Campus Tel. 02-904-2206 Tel. 02-904-2222 Ext 2230,2237. 60 Romklao Rd., Minburi Bangkok 10510 TO FLY, FLY TO YOUR DREAMS.
© 2020 APDI Aviation Personnel Development Institute. All Rights Reserved.
Tag แนะนำ : APDI Virtual Tour หลักสูตร APDI สมัครเรียนออนไลน์ HOME ทุนการศึกษา ติดต่อสอบถาม ติดต่อเรา