สมัครเรียนออนไลน์
02-904-2222 Ext 2230,2237
TO FLY, FLY TO YOUR DREAMS. DREAM
อบรมการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน(CPR) และการสำลัก(Chocking)
ห้าแรก >> อบรมการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน(CPR) และการสำลัก(Chocking)
30 สิงหาคม 2561
สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน ร่วมกับสำนักงานอาสายุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดโครงการ อบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรปฐมพยาบาล การช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) และ การสำลัก (Chocking) แก่นักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต(ภาคไทย) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ภาคอินเตอร์) ในวันนี้ ณ ห้องประชุมเกษมสันนิบาต อาคารเกษมนครา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า เพื่อปลูกฝังเยาวชนมีจิตบริการที่ดีและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปช่วยเหลือชีวิตผู้ในกรณีฉุกเฉินได้อย่างทั้งท่วงที โดยมี อาจารย์เรวัติ กล้าโชติชัย ให้การต้อนรับ และกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ ทางสถาบันฯ ขอขอบพระคุณ สำนักงานอาสายุวกาชาด สภากาชาดไทย ที่มาให้ความรู้ เรื่องการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) และ การสำลัก (Chocking) ในครั้งนี้ โดยรับเกียรติจากวิทยากรทั้งสองท่าน คือ คุณมรกต แซ่จิว และคุณเมธิณี จงศรี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ อาสายุวกาชาด สภากาชาดไทย
E-mail : apdi_trainingcenter@kbu.ac.th E-mail : apdi@kbu.ac.th APDI Training Center AVIATION PERSONNEL DEVELOPMENT INSTITUTE DREAM KASEM BUNDIT UNIVERSITY Romklao Campus Tel. 02-904-2206 Tel. 02-904-2222 Ext 2230,2237. 60 Romklao Rd., Minburi Bangkok 10510 TO FLY, FLY TO YOUR DREAMS.
© 2020 APDI Aviation Personnel Development Institute. All Rights Reserved.
Tag แนะนำ : APDI Virtual Tour หลักสูตร APDI สมัครเรียนออนไลน์ HOME ทุนการศึกษา ติดต่อสอบถาม ติดต่อเรา