สมัครเรียนออนไลน์
02-904-2222 Ext 2230,2237
TO FLY, FLY TO YOUR DREAMS. DREAM
รับรางวัลองค์กรต้นแบบ ISO/IEC17024
ห้าแรก >> รับรางวัลองค์กรต้นแบบ ISO/IEC17024
28 มีนาคม 2561
สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน เข้าร่วมรับรางวัลกับทาง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพ การบิน “โครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตราฐานสากล (ISO/IEC 17024)” โดยมีนายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นประธานในการเปิดสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ"ทิศทางการขับเคลื่อนระบบคุณวุฒิวิชาชีพไทยสู่การยอมรับในระดับสากล" เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพ ถนนรัชดาภิเษก Tpqi-Apdi
E-mail : apdi_trainingcenter@kbu.ac.th E-mail : apdi@kbu.ac.th APDI Training Center AVIATION PERSONNEL DEVELOPMENT INSTITUTE DREAM KASEM BUNDIT UNIVERSITY Romklao Campus Tel. 02-904-2206 Tel. 02-904-2222 Ext 2230,2237. 60 Romklao Rd., Minburi Bangkok 10510 TO FLY, FLY TO YOUR DREAMS.
© 2020 APDI Aviation Personnel Development Institute. All Rights Reserved.
Tag แนะนำ : APDI Virtual Tour หลักสูตร APDI สมัครเรียนออนไลน์ HOME ทุนการศึกษา ติดต่อสอบถาม ติดต่อเรา