สมัครเรียนออนไลน์
02-904-2222 Ext 2230,2237
TO FLY, FLY TO YOUR DREAMS. DREAM
เปิดรับนักศึกษา 63 แล้วตั้งแต่วันนี้ สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ ✈️ www.kbu.ac.th
ห้าแรก >> เปิดรับนักศึกษา 63 แล้วตั้งแต่วันนี้ สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ ✈️ www.kbu.ac.th
7 ตุลาคม 2562
เปิดรับนักศึกษา 63 แล้วตั้งแต่วันนี้ สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ ✈️ www.kbu.ac.th หรือสมัครด้วยตนเองที่วิทยาเขตร่มเกล้า และพัฒนาการ #เรียนการบิน #เรียนที่เกษมบัณฑิต
E-mail : apdi_trainingcenter@kbu.ac.th E-mail : apdi@kbu.ac.th APDI Training Center AVIATION PERSONNEL DEVELOPMENT INSTITUTE DREAM KASEM BUNDIT UNIVERSITY Romklao Campus Tel. 02-904-2206 Tel. 02-904-2222 Ext 2230,2237. 60 Romklao Rd., Minburi Bangkok 10510 TO FLY, FLY TO YOUR DREAMS.
© 2020 APDI Aviation Personnel Development Institute. All Rights Reserved.
Tag แนะนำ : APDI Virtual Tour หลักสูตร APDI สมัครเรียนออนไลน์ HOME ทุนการศึกษา ติดต่อสอบถาม ติดต่อเรา