สมัครเรียนออนไลน์
02-904-2222 Ext 2230,2237
TO FLY, FLY TO YOUR DREAMS. DREAM
ทัศนศึกษา ในรายวิชา AL251เพิ่อเสริมสร้างความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหาร และเครื่องดื่มในอุตสาหกรรมการบิน
ห้าแรก >> ทัศนศึกษา ในรายวิชา AL251เพิ่อเสริมสร้างความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหาร และเครื่องดื่มในอุตสาหกรรมการบิน
 24 กันยายน 2562
เช้านี้ นักศึกษาสถาบันพัฒนาบุคคลากรการบิน ชั้นปีที่ 3 ในรายวิชา #AL251 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหาร และเครื่องดื่มในอุตสาหกรรมการบิน เข้ารับฟังบรรยาย ถึงวิวัฒนาการ เทคโนโลยี ประเภท พร้อมทั้งเยี่ยมชมขั้นตอนและกระบวนการผลิตเครื่องดื่ม ณ บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บิวเวอร์รี่ จำกัด โรงเบียร์ไฮเนเก้น จังหวัดนนทบุรี และเดินทางไปเยี่ยมชมไร่องุ่น PB valley และ ฟาร์มโชคชัย ปากช่องต่อไปในวันพรุ่งนี้ ทางสถาบันขอขอบพระคุณท่านวิทยากร และทางบริษัทฯ มา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ
E-mail : apdi_trainingcenter@kbu.ac.th E-mail : apdi@kbu.ac.th APDI Training Center AVIATION PERSONNEL DEVELOPMENT INSTITUTE DREAM KASEM BUNDIT UNIVERSITY Romklao Campus Tel. 02-904-2206 Tel. 02-904-2222 Ext 2230,2237. 60 Romklao Rd., Minburi Bangkok 10510 TO FLY, FLY TO YOUR DREAMS.
© 2020 APDI Aviation Personnel Development Institute. All Rights Reserved.
Tag แนะนำ : APDI Virtual Tour หลักสูตร APDI สมัครเรียนออนไลน์ HOME ทุนการศึกษา ติดต่อสอบถาม ติดต่อเรา