สมัครเรียนออนไลน์
02-904-2222 Ext 2230,2237
TO FLY, FLY TO YOUR DREAMS. DREAM
นักศึกษาสโมสรนักศึกษาสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน ร่วมกันรณรงค์ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
ห้าแรก >> นักศึหษาสโมสรนักศึกษาสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน ร่วมกันรณรงค์ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
3 กันยายน 2562
นักศึกษาสโมสรนักศึกษาสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน ร่วมกันรณรงค์ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ทุกวันนี้คนไทยกว่า 60 ล้านคน สามารถสร้างขยะได้มากถึง 14 ล้านตันต่อปี🛢 แต่ความสามารถในการจัดเก็บขยะกลับมีไม่ถึง 70 %ของขยะที่เกิดขึ้น จึงทำให้เกิดปริมาณขยะมาก
E-mail : apdi_trainingcenter@kbu.ac.th E-mail : apdi@kbu.ac.th APDI Training Center AVIATION PERSONNEL DEVELOPMENT INSTITUTE DREAM KASEM BUNDIT UNIVERSITY Romklao Campus Tel. 02-904-2206 Tel. 02-904-2222 Ext 2230,2237. 60 Romklao Rd., Minburi Bangkok 10510 TO FLY, FLY TO YOUR DREAMS.
© 2020 APDI Aviation Personnel Development Institute. All Rights Reserved.
Tag แนะนำ : APDI Virtual Tour หลักสูตร APDI สมัครเรียนออนไลน์ HOME ทุนการศึกษา ติดต่อสอบถาม ติดต่อเรา