สมัครเรียนออนไลน์
02-904-2222 Ext 2230,2237
TO FLY, FLY TO YOUR DREAMS. DREAM
งานปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ โรงเรียนร่วมพัฒนา โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า และสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ห้าแรก >> งานปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ โรงเรียนร่วมพัฒนา
 20 กรกฎาคม 2562
ภาพกิจกรรมงานปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ โรงเรียนร่วมพัฒนา โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า และสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ในช่วงเช้าของวันนี้ ณ ห้องประชุมเกษมสันนิบาต ชั่น12 อาคารเกษมนครา
E-mail : apdi_trainingcenter@kbu.ac.th E-mail : apdi@kbu.ac.th APDI Training Center AVIATION PERSONNEL DEVELOPMENT INSTITUTE DREAM KASEM BUNDIT UNIVERSITY Romklao Campus Tel. 02-904-2206 Tel. 02-904-2222 Ext 2230,2237. 60 Romklao Rd., Minburi Bangkok 10510 TO FLY, FLY TO YOUR DREAMS.
© 2020 APDI Aviation Personnel Development Institute. All Rights Reserved.
Tag แนะนำ : APDI Virtual Tour หลักสูตร APDI สมัครเรียนออนไลน์ HOME ทุนการศึกษา ติดต่อสอบถาม ติดต่อเรา