สมัครเรียนออนไลน์
02-904-2222 Ext 2230,2237
TO FLY, FLY TO YOUR DREAMS. DREAM
กิจกรรมดีๆ มีความรัก ความอบอุ่น ที่ส่งผ่านไปถึงน้องใหม่ กำลังจะกลับมา ในงาน "บายศรี สานฝัน ผูกพัน การบิน" ✈️
ห้าแรก >> กิจกรรมดีๆ มีความรัก ความอบอุ่น ที่ส่งผ่านไปถึงน้องใหม่ กำลังจะกลับมา ในงาน "บายศรี สานฝัน ผูกพัน การบิน" ✈️
27 มิถุนายน 2562
กิจกรรมดีๆ มีความรัก ความอบอุ่น ที่ส่งผ่านไปถึงน้องใหม่ กำลังจะกลับมา ในงาน "บายศรี สานฝัน ผูกพัน การบิน" ✈️ แล้วพบกันวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.00 – 12.00น. เริ่มลงทะเบียนเวลา 07:30น. ณ หอประชุมเกษมสโมสร ชั้น 3 อาคารเกษมพฤกษา วิทยาเขตร่มเกล้า
E-mail : apdi_trainingcenter@kbu.ac.th E-mail : apdi@kbu.ac.th APDI Training Center AVIATION PERSONNEL DEVELOPMENT INSTITUTE DREAM KASEM BUNDIT UNIVERSITY Romklao Campus Tel. 02-904-2206 Tel. 02-904-2222 Ext 2230,2237. 60 Romklao Rd., Minburi Bangkok 10510 TO FLY, FLY TO YOUR DREAMS.
© 2020 APDI Aviation Personnel Development Institute. All Rights Reserved.
Tag แนะนำ : APDI Virtual Tour หลักสูตร APDI สมัครเรียนออนไลน์ HOME ทุนการศึกษา ติดต่อสอบถาม ติดต่อเรา