สมัครเรียนออนไลน์
02-904-2222 Ext 2230,2237
TO FLY, FLY TO YOUR DREAMS. DREAM
น้องๆโรงเรียนร่วมพัฒนา เตรียมความพร้อมก่อนเข้าธุรกิจการบิน
ห้าแรก >> น้องๆโรงเรียนร่วมพัฒนา เตรียมความพร้อมก่อนเข้าธุรกิจการบิน
23 พฤษภาคม 2562
บ่ายวันนี้ (23 พ.ค.62) อาจารย์เรวัต กล้าโชติชัย และอาจารย์ณัดดา ทิพย์จันทา เข้าทำการสอนในรายวิชา "ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบิน" แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 แผนการศึกษา ธุรกิจการบิน ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ซึ่งเป็นโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องของสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน ของเราค่ะ น้องๆ ให้ความสนใจซักถามเป็นอย่างดี และร่วมแสดงความคิดเห็นหน้าชั้นเรียน ได้ความรู้และสนุกสนานสุดๆไปเลยค่ะ พรุ่งนี้พบกับรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการบิน 1 นะคะ
E-mail : apdi_trainingcenter@kbu.ac.th E-mail : apdi@kbu.ac.th APDI Training Center AVIATION PERSONNEL DEVELOPMENT INSTITUTE DREAM KASEM BUNDIT UNIVERSITY Romklao Campus Tel. 02-904-2206 Tel. 02-904-2222 Ext 2230,2237. 60 Romklao Rd., Minburi Bangkok 10510 TO FLY, FLY TO YOUR DREAMS.
© 2020 APDI Aviation Personnel Development Institute. All Rights Reserved.
Tag แนะนำ : APDI Virtual Tour หลักสูตร APDI สมัครเรียนออนไลน์ HOME ทุนการศึกษา ติดต่อสอบถาม ติดต่อเรา