สมัครเรียนออนไลน์
02-904-2222 Ext 2230,2237
TO FLY, FLY TO YOUR DREAMS. DREAM
การสัมมนาประชาพิเคราะห์ โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒืวิชาชีพ
ห้าแรก >> การสัมมนาประชาพิเคราะห์ โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒืวิชาชีพ
 7 มีนาคม 2562
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน และ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพได้จัดงาน การสัมมนาประชาพิเคราะห์ โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒืวิชาชีพ สู่กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 ระดับ สาขาวิชาชีพการบิน สาขาอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน , สาขาอาชีพพนักงานต้อนรับภาคพื้น และสาขาอาชีพพนักงานสำรองที่นั่ง/ออกบัตรโดยสารขึ้น ภายในงานเต็มไปด้วยผู้มากประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพด้านการบินเข้าร่วมฟังการสัมมนา ทางสถาบันฯขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ทุกท่านได้ร่วมแนะแนวทางในการปรับกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการบินเพิ่มเติมในการจัดงานครั้งนี้ ขอบพระคุณค่ะ
E-mail : apdi_trainingcenter@kbu.ac.th E-mail : apdi@kbu.ac.th APDI Training Center AVIATION PERSONNEL DEVELOPMENT INSTITUTE DREAM KASEM BUNDIT UNIVERSITY Romklao Campus Tel. 02-904-2206 Tel. 02-904-2222 Ext 2230,2237. 60 Romklao Rd., Minburi Bangkok 10510 TO FLY, FLY TO YOUR DREAMS.
© 2020 APDI Aviation Personnel Development Institute. All Rights Reserved.
Tag แนะนำ : APDI Virtual Tour หลักสูตร APDI สมัครเรียนออนไลน์ HOME ทุนการศึกษา ติดต่อสอบถาม ติดต่อเรา