สมัครเรียนออนไลน์
02-904-2222 Ext 2230,2237
TO FLY, FLY TO YOUR DREAMS. DREAM
พิธีลงนามบันทึก ความร่วมมือทางวิชาการ เป็นสัญญาความร่วมมือ โรงเรียนร่วมพัฒนา
ห้าแรก >> พิธีลงนามบันทึก ความร่วมมือทางวิชาการ เป็นสัญญาความร่วมมือ โรงเรียนร่วมพัฒนา
27 กุมภาพันธ์ 2562
พิธีลงนามบันทึก ความร่วมมือทางวิชาการ เป็นสัญญาความร่วมมือ อันนำมาเพื่อการพัฒนา จัดการการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่อุตสาหกรรมการบิน โดยมีแนวทางการประสานความร่วมมือ และร่วมดำเนินการบนฐานความประสงค์ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย สู่ความร่วมมือที่ดีของสถาบันการศึกษาทั้ง 2 แห่งจึงได้นำมาสู่การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ขอขอบพระคุณ ท่านอธิการบดี ท่านรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตทุกๆ ท่าน รวมถึงคณะผู้บริหารและคณาจารย์จากโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า สำหรับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมาค่ะ ขอบพระคุณอีกครั้งค่ะ
E-mail : apdi_trainingcenter@kbu.ac.th E-mail : apdi@kbu.ac.th APDI Training Center AVIATION PERSONNEL DEVELOPMENT INSTITUTE DREAM KASEM BUNDIT UNIVERSITY Romklao Campus Tel. 02-904-2206 Tel. 02-904-2222 Ext 2230,2237. 60 Romklao Rd., Minburi Bangkok 10510 TO FLY, FLY TO YOUR DREAMS.
© 2020 APDI Aviation Personnel Development Institute. All Rights Reserved.
Tag แนะนำ : APDI Virtual Tour หลักสูตร APDI สมัครเรียนออนไลน์ HOME ทุนการศึกษา ติดต่อสอบถาม ติดต่อเรา