สมัครเรียนออนไลน์
02-904-2222 Ext 2230,2237
TO FLY, FLY TO YOUR DREAMS. DREAM
โครงการ Bye Nior “Black & White Night Sky Party
ห้าแรก >> โครงการ Bye Nior “Black & White Night Sky Party
16 กุมภาพันธ์ 2562
สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน จัดโครงการ Bye Nior “Black & White Night Sky Party” ขึ้นในวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 18.00–22.00 น. ณ โรงแรมโนโวเทลสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเลี้ยงอำลานักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 58) ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 นี้ ก่อนออกไปใช้ชีวิตภายนอกมหาวิทยาลัยและช่วยเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง มหาวิทยาลัย คณาจารย์ และศิษย์ปัจจุบัน อีกทั้งยังสร้างทัศนคติที่ดีของนักศึกษาต่อสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน ตลอดจนมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
E-mail : apdi_trainingcenter@kbu.ac.th E-mail : apdi@kbu.ac.th APDI Training Center AVIATION PERSONNEL DEVELOPMENT INSTITUTE DREAM KASEM BUNDIT UNIVERSITY Romklao Campus Tel. 02-904-2206 Tel. 02-904-2222 Ext 2230,2237. 60 Romklao Rd., Minburi Bangkok 10510 TO FLY, FLY TO YOUR DREAMS.
© 2020 APDI Aviation Personnel Development Institute. All Rights Reserved.
Tag แนะนำ : APDI Virtual Tour หลักสูตร APDI สมัครเรียนออนไลน์ HOME ทุนการศึกษา ติดต่อสอบถาม ติดต่อเรา