สมัครเรียนออนไลน์
02-904-2222 Ext 2230,2237
TO FLY, FLY TO YOUR DREAMS. DREAM
สัปดาห์วิชาการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
ห้าแรก >> สัปดาห์วิชาการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
24 มกราคม 2562
สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน ได้รับเกียรติจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ให้เข้าร่วมกิจกรรม "นิทรรศการวิชาการ โอลิมปิกเหรียญทอง ท.ศ.ร. เกริกไกร สู่น่านฟ้าสุวรรณภูมิ" เมื่อวันพุธ ที่ 23 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา
E-mail : apdi_trainingcenter@kbu.ac.th E-mail : apdi@kbu.ac.th APDI Training Center AVIATION PERSONNEL DEVELOPMENT INSTITUTE DREAM KASEM BUNDIT UNIVERSITY Romklao Campus Tel. 02-904-2206 Tel. 02-904-2222 Ext 2230,2237. 60 Romklao Rd., Minburi Bangkok 10510 TO FLY, FLY TO YOUR DREAMS.
© 2020 APDI Aviation Personnel Development Institute. All Rights Reserved.
Tag แนะนำ : APDI Virtual Tour หลักสูตร APDI สมัครเรียนออนไลน์ HOME ทุนการศึกษา ติดต่อสอบถาม ติดต่อเรา