สมัครเรียนออนไลน์
02-904-2222 Ext 2230,2237
TO FLY, FLY TO YOUR DREAMS. DREAM
งานเสวนาอาชีพคนการบิน ครั้งที่ 4
ห้าแรก >> งานเสวนาอาชีพคนการบิน ครั้งที่ 4
6 มกราคม 2562
ในวันที่ 4 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ทางสถาบันฯได้จัดงานเสวนาอาชีพคนการบิน ครั้งที่ 4 ขึ้น สถาบันฯขอขอบคุณบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด (ฺBangkok Air Catering) ที่ให้เกียรติส่งวิทยากรมาบรรยายความรู้ให้กับนักศึกษาของเรา ขอขอบพระคุณค่ะ
E-mail : apdi_trainingcenter@kbu.ac.th E-mail : apdi@kbu.ac.th APDI Training Center AVIATION PERSONNEL DEVELOPMENT INSTITUTE DREAM KASEM BUNDIT UNIVERSITY Romklao Campus Tel. 02-904-2206 Tel. 02-904-2222 Ext 2230,2237. 60 Romklao Rd., Minburi Bangkok 10510 TO FLY, FLY TO YOUR DREAMS.
© 2020 APDI Aviation Personnel Development Institute. All Rights Reserved.
Tag แนะนำ : APDI Virtual Tour หลักสูตร APDI สมัครเรียนออนไลน์ HOME ทุนการศึกษา ติดต่อสอบถาม ติดต่อเรา