สมัครเรียนออนไลน์
02-904-2222 Ext 2230,2237
TO FLY, FLY TO YOUR DREAMS. DREAM
ทางสถาบันฯ นำนักศึกษาจากรายวิชา AL.202 อุตสาหกรรมการบิน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ดอนเมือง
ห้าแรก >> ทางสถาบันฯ นำนักศึกษาจากรายวิชา AL.202 เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ดอนเมือง
5 มีนาคม 2562
ทางสถาบันฯ นำนักศึกษาจากรายวิชา AL.202 อุตสาหกรรมการบิน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ดอนเมือง พิพิธภัณฑ์ของกองทัพอากาศ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562 นี้ โดยได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการทางด้านการบินของกองทัพอากาศ และของไทย ในการนี้ทางสถาบันฯ ต้องขอขอบคุณ เจ้ากรมสารบรรณทหารอากาศ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยาย อีกทั้งแสดงโชว์การบินโดรนให้ได้รับชมอีกด้วย
E-mail : apdi_trainingcenter@kbu.ac.th E-mail : apdi@kbu.ac.th APDI Training Center AVIATION PERSONNEL DEVELOPMENT INSTITUTE DREAM KASEM BUNDIT UNIVERSITY Romklao Campus Tel. 02-904-2206 Tel. 02-904-2222 Ext 2230,2237. 60 Romklao Rd., Minburi Bangkok 10510 TO FLY, FLY TO YOUR DREAMS.
© 2020 APDI Aviation Personnel Development Institute. All Rights Reserved.
Tag แนะนำ : APDI Virtual Tour หลักสูตร APDI สมัครเรียนออนไลน์ HOME ทุนการศึกษา ติดต่อสอบถาม ติดต่อเรา