สมัครเรียนออนไลน์
02-904-2222 Ext 2230,2237
TO FLY, FLY TO YOUR DREAMS. DREAM
จำลองสอบสัมภาษณ์เตรียมความพร้อมในการสมัครงาน
ห้าแรก >> การจำลองสอบสัมภาษณ์เพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4
4 มีนาคม 2563
ทางสถาบันฯ มีการจำลองสอบสัมภาษณ์เพื่อ เตรียมความพร้อมในการสมัครงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากรายวิชา AL.479 เมื่อวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา เพื่อพร้อมให้นักศึกษาเตรียมตัวออกสู้อุตสาหกรรมการบินในอนาคตอันใกล้
E-mail : apdi_trainingcenter@kbu.ac.th E-mail : apdi@kbu.ac.th APDI Training Center AVIATION PERSONNEL DEVELOPMENT INSTITUTE DREAM KASEM BUNDIT UNIVERSITY Romklao Campus Tel. 02-904-2206 Tel. 02-904-2222 Ext 2230,2237. 60 Romklao Rd., Minburi Bangkok 10510 TO FLY, FLY TO YOUR DREAMS.
© 2020 APDI Aviation Personnel Development Institute. All Rights Reserved.
Tag แนะนำ : APDI Virtual Tour หลักสูตร APDI สมัครเรียนออนไลน์ HOME ทุนการศึกษา ติดต่อสอบถาม ติดต่อเรา