สมัครเรียนออนไลน์
02-904-2222 Ext 2230,2237
TO FLY, FLY TO YOUR DREAMS. DREAM
ร่วมก้าวผ่านวิกฤตเชื้อไวรัส Covid - 19 ไปด้วยกัน
ห้าแรก >> ร่วมก้าวผ่านวิกฤตเชื้อไวรัส Covid - 19 ไปด้วยกัน
25 เมษายน 2563
ร่วมก้าวผ่านวิกฤตเชื้อไวรัส Covid - 19 ไปด้วยกัน เราเข้าใจผลกระทบของสถานการณ์ปัจจุบัน และเพื่อเป็นการขอบคุณทุกความเชื่อมั่นและ ความไว้วางใจที่มีให้กันตลอดมา เราจึงได้ปรับลดค่าใช้บริการในส่วนห้องเรียนภาคทฤษฎีลง 50% เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 #ก้าวผ่าน
E-mail : apdi_trainingcenter@kbu.ac.th E-mail : apdi@kbu.ac.th APDI Training Center AVIATION PERSONNEL DEVELOPMENT INSTITUTE DREAM KASEM BUNDIT UNIVERSITY Romklao Campus Tel. 02-904-2206 Tel. 02-904-2222 Ext 2230,2237. 60 Romklao Rd., Minburi Bangkok 10510 TO FLY, FLY TO YOUR DREAMS.
© 2020 APDI Aviation Personnel Development Institute. All Rights Reserved.
Tag แนะนำ : APDI Virtual Tour หลักสูตร APDI สมัครเรียนออนไลน์ HOME ทุนการศึกษา ติดต่อสอบถาม ติดต่อเรา