สมัครเรียนออนไลน์
02-904-2222 Ext 2230,2237
TO FLY, FLY TO YOUR DREAMS. DREAM
พิธีประดับปีกให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของสถาบันฯ(APDI63) และประดับเข็มให้ นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า แผนการเรียนธุรกิจการบิน,วิศวกรรมการบิน
พิธีประดับปีก APDI และประดับเข็มให้นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า แผนการเรียนธุรกิจการบิน,วิศวกรรมการบิน 29 สิงหาคม 2563 ห้าแรก >>
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้จัดพิธีประดับปีกให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของสถาบันฯ(APDI63) และประดับเข็มให้นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า แผนการเรียนธุรกิจการบิน,วิศวกรรมการบิน งานนี้ได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตกล่าวเปิดงานและร่วมประดับปีกและประดับเข็มให้น้องๆนักเรียนนักศึกษา
E-mail : apdi_trainingcenter@kbu.ac.th E-mail : apdi@kbu.ac.th APDI Training Center AVIATION PERSONNEL DEVELOPMENT INSTITUTE DREAM KASEM BUNDIT UNIVERSITY Romklao Campus Tel. 02-904-2206 Tel. 02-904-2222 Ext 2230,2237. 60 Romklao Rd., Minburi Bangkok 10510 TO FLY, FLY TO YOUR DREAMS.
© 2020 APDI Aviation Personnel Development Institute. All Rights Reserved.
Tag แนะนำ : APDI Virtual Tour หลักสูตร APDI สมัครเรียนออนไลน์ HOME ทุนการศึกษา ติดต่อสอบถาม ติดต่อเรา