สมัครเรียนออนไลน์
02-904-2222 Ext 2230,2237
TO FLY, FLY TO YOUR DREAMS. DREAM
ทางสถาบันฯนำหมวกไหมพรหม โครงการถักหมวกไหมพรหมเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และโรงพยาบาลภูมิพล
ทางสถาบันฯนำหมวกไหมพรหม โครงการถักหมวกไหมพรหมเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และโรงพยาบาลภูมิพล 3 กันยายน 2563 ห้าแรก >>
โครงการถักหมวกไหมพรหมเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง จำนวนทั้ง 4 ครั้ง รวมหมวกไหมพรมได้ทั้งสิ้น 318 ใบ โดยทางสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน นำหมวกทั้งหมดบริจาคที่ คลินิกการแพทย์ผสมผสานเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และโรงพยาบาลภูมิพล นำส่งมอบเรียบร้อยเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม และ 3 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ในการนี้ ทางสถาบันฯ ขอขอบพระคุณ ท่านอาจารย์ผู้สอนถักหมวกไหมพรหม และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกๆ ท่านที่ได้ร่วมกันส่งต่อรอยยิ้ม และความสุขใจให้แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งค่ะ
E-mail : apdi_trainingcenter@kbu.ac.th E-mail : apdi@kbu.ac.th APDI Training Center AVIATION PERSONNEL DEVELOPMENT INSTITUTE DREAM KASEM BUNDIT UNIVERSITY Romklao Campus Tel. 02-904-2206 Tel. 02-904-2222 Ext 2230,2237. 60 Romklao Rd., Minburi Bangkok 10510 TO FLY, FLY TO YOUR DREAMS.
© 2020 APDI Aviation Personnel Development Institute. All Rights Reserved.
Tag แนะนำ : APDI Virtual Tour หลักสูตร APDI สมัครเรียนออนไลน์ HOME ทุนการศึกษา ติดต่อสอบถาม ติดต่อเรา