สมัครเรียนออนไลน์
02-904-2222 Ext 2230,2237
TO FLY, FLY TO YOUR DREAMS. DREAM
เปิดโลกการเรียนรู้! อบรม Table Manner ในรายวิชา AL432 @โรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ
เปิดโลกการเรียนรู้! อบรม Table Manner ในรายวิชา AL432 @โรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ 18 ตุลาคม 2563 ห้าแรก >>
สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน นำนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน เปิดโลกการเรียนรู้ ด้วยการเข้าศึกษา อบรม Table Manner เรียนรู้งานด้านการบริการ โรงแรมระดับ 6 ดาว อย่างโรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ พร้อมด้วยการฝึกประสบการณ์ มารยาทการเข้าสังคมและการบริการระดับสากล เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้และประสบการณ์
E-mail : apdi_trainingcenter@kbu.ac.th E-mail : apdi@kbu.ac.th APDI Training Center AVIATION PERSONNEL DEVELOPMENT INSTITUTE DREAM KASEM BUNDIT UNIVERSITY Romklao Campus Tel. 02-904-2206 Tel. 02-904-2222 Ext 2230,2237. 60 Romklao Rd., Minburi Bangkok 10510 TO FLY, FLY TO YOUR DREAMS.
© 2020 APDI Aviation Personnel Development Institute. All Rights Reserved.
Tag แนะนำ : APDI Virtual Tour หลักสูตร APDI สมัครเรียนออนไลน์ HOME ทุนการศึกษา ติดต่อสอบถาม ติดต่อเรา