สมัครเรียนออนไลน์
02-904-2222 Ext 2230,2237
TO FLY, FLY TO YOUR DREAMS. DREAM
ภาพกิจกรรม หน้าแรก >> ภาพกิจกรรม
ธุรกิจการบิน สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยแห่งชาติครั้งที่ 5
นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยแห่งชาติครั้งที่ 5 ในหัวข้อการประกวดแข่งขัน 1 วันมหัศจรรย์ กับ การจัดการโลจิสติกส์ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผลงานการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวในเขตลาดกระบัง ด้วยแนวคิดการจัดการโลจิสติกส์ เพื่อการท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์ทั้งต้นทุนการ ท่องเที่ยว การจัดเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยว และการใช้เวลาอย่างคุ้มค่าใน 1 วัน จัดโดย คณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ผ่านการนำเสนอแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 รายชื่อนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ชั้นปีที่ 3 นางสาวราซารัส พันอิน นางสาวนิธิพร แหวนคำ นางสาวปัญรวี ปิยะชาติ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ อาจารย์สันติพงศ์ จิโรจน์กุลกิจ
นางสาวราซารัส พันอิน หลักสูตรศิลปศาสบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน นางสาวนิธิพร แหวนคำ หลักสูตรศิลปศาสบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน นางสาวปัญรวี ปิยะชาติ หลักสูตรศิลปศาสบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน
รวมผลงานนักศึกษาทั้ง 7 EP. โครงการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม ในหัวข้อ "ท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋แบบมีวัฒนธรรม" https://bit.ly/3l5f116 ท่องเที่ยว วิถีไทย เก๋ไก๋ แบบมีวัฒนธรรม
HOME , ACTIVITIES
E-mail : apdi_trainingcenter@kbu.ac.th E-mail : apdi@kbu.ac.th APDI Training Center AVIATION PERSONNEL DEVELOPMENT INSTITUTE DREAM KASEM BUNDIT UNIVERSITY Romklao Campus Tel. 02-904-2206 Tel. 02-904-2222 Ext 2230,2237. 60 Romklao Rd., Minburi Bangkok 10510 TO FLY, FLY TO YOUR DREAMS.
© 2020 APDI Aviation Personnel Development Institute. All Rights Reserved.
Tag แนะนำ : APDI Virtual Tour หลักสูตร APDI สมัครเรียนออนไลน์ HOME ทุนการศึกษา ติดต่อสอบถาม ติดต่อเรา