สมัครเรียนออนไลน์
02-904-2222 Ext 2230,2237
TO FLY, FLY TO YOUR DREAMS. DREAM
ภาพกิจกรรม หน้าแรก >> ภาพกิจกรรม
แสดงความยินดีกับรุ่นพี่ สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน APDI57
ศิษย์เก่า APDI 57 หลักสูตรศิลปศาสบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นางสาวสุทธิดา คงตาล ได้รับรางวัล Star of the year 2020 โดย บริษัท​ไทยเวียทเจ็ตแอร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้นางสาวสุทธิดา คงตาล ได้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง In-flight service Officer ประจำสนามบินสุวรรณภูมิ
ACTIVITIES
E-mail : apdi_trainingcenter@kbu.ac.th E-mail : apdi@kbu.ac.th APDI Training Center AVIATION PERSONNEL DEVELOPMENT INSTITUTE DREAM KASEM BUNDIT UNIVERSITY Romklao Campus Tel. 02-904-2206 Tel. 02-904-2222 Ext 2230,2237. 60 Romklao Rd., Minburi Bangkok 10510 TO FLY, FLY TO YOUR DREAMS.
© 2020 APDI Aviation Personnel Development Institute. All Rights Reserved.
Tag แนะนำ : APDI Virtual Tour หลักสูตร APDI สมัครเรียนออนไลน์ HOME ทุนการศึกษา ติดต่อสอบถาม ติดต่อเรา