สมัครเรียนออนไลน์
02-904-2222 Ext 2230,2237
TO FLY, FLY TO YOUR DREAMS. DREAM
โครงการ Smart Teachers ครูบุคลิกภาพดี ศตวรรษที่ 21 รร.เทพศิรินทร์ร่มเกล้า
Smart Teachers ครูบุคลิกภาพดี ศตวรรษที่ 21 รร.เทพศิรินทร์ร่มเกล้า
สถาบันฯ ได้จัดโครงการบริการวิชาการ “Smart Teachers ครูบุคลิกภาพดี ศตวรรษที่ 21” ณ รร.เทพศิรินทร์ร่มเกล้า ขอบคุณวิทยากรการอบรมจากสถาบันฯ อาจารย์ชัยทัศน์ มีศรี และอาจารย์เวธกา วัชราคุณาธร และขอขอบคุณคณะครูจาก รร.เทพศิรินทร์ร่มเกล้าที่ให้ความสนใจและร่วมมือในการอบรมเป็นอย่างมากค่ะ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
#APDI #Kasembundit #Smart Teachers #การบินเกษม
HOME , ACTIVITIES
E-mail : apdi_trainingcenter@kbu.ac.th E-mail : apdi@kbu.ac.th APDI Training Center AVIATION PERSONNEL DEVELOPMENT INSTITUTE DREAM KASEM BUNDIT UNIVERSITY Romklao Campus Tel. 02-904-2206 Tel. 02-904-2222 Ext 2230,2237. 60 Romklao Rd., Minburi Bangkok 10510 TO FLY, FLY TO YOUR DREAMS.
© 2020 APDI Aviation Personnel Development Institute. All Rights Reserved.
Tag แนะนำ : APDI Virtual Tour หลักสูตร APDI สมัครเรียนออนไลน์ HOME ทุนการศึกษา ติดต่อสอบถาม ติดต่อเรา