สมัครเรียนออนไลน์
02-904-2222 Ext 2230,2237
TO FLY, FLY TO YOUR DREAMS. DREAM
#เรียนธุรกิจการบิน #APDI ✈️✈️
กู้ยืมกยศ. ได้วงเงินค่าเล่าเรียนสูงสุด 240,000 บาทต่อหลักสูตร พร้อมรับสิทธิ์ #ลดเงินต้น 30% #ลดดอกเบี้ย 0.5 % ต่อปี โครงการส่งเสริมและพัฒนาทุนมนุษย์ สาขาวิชาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน
สมัครเรียนวันนี้!! รับทุน Dek-Kasem 10,000 บาท คลิก https://kbu.ac.th/AdmissionsOnline/home/
HOME , ACTIVITIES
E-mail : apdi_trainingcenter@kbu.ac.th E-mail : apdi@kbu.ac.th APDI Training Center AVIATION PERSONNEL DEVELOPMENT INSTITUTE DREAM KASEM BUNDIT UNIVERSITY Romklao Campus Tel. 02-904-2206 Tel. 02-904-2222 Ext 2230,2237. 60 Romklao Rd., Minburi Bangkok 10510 TO FLY, FLY TO YOUR DREAMS.
© 2020 APDI Aviation Personnel Development Institute. All Rights Reserved.
Tag แนะนำ : APDI Virtual Tour หลักสูตร APDI สมัครเรียนออนไลน์ HOME ทุนการศึกษา ติดต่อสอบถาม ติดต่อเรา