สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน
กิจกรรมรอบรั้ว APDI
ข่าวประชาสัมพันธ์
APDI Kasem Bundit University (Romkloa)
60 Moo.7 Romklao Rd. Minburi Bangkok 10510
APDI Tel. 02-904-2222 ext. 2230, 2237
© COPYRIGHT 2015 APDI. ALL RIGHTS RESERVED.
FOLLOW APDI