ปริญญาตรี

Why? APDI

เราพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนควบคู่ความเป็นเลิศด้านบุคลิกภาพ

เรียนรู้และปฏิบัติภายใต้สถานการณ์จริง ก่อนก้าวเข้าสู่อาชีพธุรกิจการบิน

อาจารย์ผู้สอนล้วนมีประสบการณ์ในธุรกิจการบินมากกว่า 10 ปี

อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนมาตรฐานระดับสายการบินชั้นนำ

สมัครเรียน

Campus Visit

APDI Channel

เพิ่มเติม

APDI TIKTOK

เพิ่มเติม

เพิ่มเติม

เปิดมิติใหม่แห่งการชมภาพ พาโนราม่า 360° ชมภาพสถานที่แบบภาพเคลื่อนไหว ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆ
และเยี่ยมชม สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน

เพิ่มเติม

เพิ่มเติม

APDI Gallery

เพิ่มเติม

Collaborative Education Network