ข่าวสาร/กิจกรรม

APDI News

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา​ปีที่​ 4 ห้องเรียนพิเศษภาษาญี่ปุ่น-ธุรกิจ​การบิน​ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์​กอง​ทัพอากาศ

อ่านเพิ่ม