JOIN US

Home > บริการ > ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ สอนภาษาอังกฤษด้านการบิน

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย หรือเพศหญิง อายุระหว่าง 30-50 ปี
2. จบการศึกษาระดับปริญญาโท ภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์หรือสาขาใกล้เคียง
3. มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 900 หรือ TOEFL Paper ไม่ต่ำกว่า 640 หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 8.0
4. มีประสบการณ์ในธุรกิจการบิน หรือมีประสบการณ์การสอน หรือทำงานวิจัยจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ สอนภาษาด้านการบิน / การขนส่งสินค้าทางอากาศ / คลังสินค้าทางอากาศ

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย หรือเพศหญิง อายุระหว่าง 30-50 ปี
2. จบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ด้านการจัดการการบิน การขนส่งหรือการจัดการโลจิสติกส์ หรือสาขาใกล้เคียง
3. มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL Paper ไม่ต่ำกว่า 500 หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0
4. ต้องมีประสบการณ์ในธุรกิจการบิน / การขนส่งสินค้าทางอากาศ / คลังสินค้าทางอากาศไม่ต่ำกว่า 10 ปี

สนใจร่วมงาน สามารถสมัครได้ทาง Online หรือสมัครด้วยตนเอง

  • โดยส่งเอกสารการสมัครงานพร้อม CV สำเนาใบปริญญาและ Transcipt รูปถ่ายครึ่งตัว จดหมายรับรอง 1 ฉบับ
    ทางอีเมล์มาที่ apdi@kbu.ac.th
  • ยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า อาคาร2 อาคารเกษมนครา ชั้น 8 ห้อง 2802