Home > บริการ > ศิษย์เก่า

- ข่าวสารและกิจกรรม -

ร่วมยินดีกับ นางสาวมาลินี ต่ำเกษม สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน เข้ารับรางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น โล่พระราชทาน

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวมาลินี ต่ำเกษม ศิษย์เก่าสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน รุ่น...

Read More

พวกเราขอร่วมส่งกำลังใจให้รุ่นพี่ปริญญาโท รุ่นที่ 8 ที่พึ่งเข้ารับประสาทปริญญาไปมาดๆ

พวกเราขอร่วมส่งกำลังใจให้รุ่นพี่ปริญญาโท รุ่นที่ 8 ที่พึ่งเข้ารับประสาทปริญญาไปมาดๆ31 มีนาคม...

Read More