หลักสูตรปริญญาตรี​

หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจการบิน

Bachelor Of Arts In Airline Business

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)

Bachelor of Business Administration in Aviation

Industry Management (International Program)

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจการบิน

Bachelor Of Arts In Airline Business

สมัครเรียน

ทุนการศึกษา

กรอ./กยศ.

โปรโมชั่นสำหรับนักศึกษาใหม่

หอพักนักศึกษา

ปฏิทินการศึกษา

UNIVERSITY LIFE STYLE

APDI_logo

สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน

AVIATION PERSONNEL DEVELOPMENT INSTITUTE

|

DREAM TO FLY,

FLY TO

YOUR DREAMS

รับข่าวสารจากเรา

สมัครเรียน

เรียนการบิน เรียน APDI

เกี่ยวกับเรา

ประวัติ

วิสัยทัศน์

หลักสูตร

งานวิจัย

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

Virtual Tour

ศูนย์ฝึกอบรม

เยี่ยมชมสถาบัน

ร่วมงานกับเรา

AVIATION PERSONNEL DEVELOPMENT INSTITUTE KASEM BUNDIT UNIVERSITY Romklao Campus

60 Romklao Rd., Minburi Bangkok 10510

Tel. 02-904-2222 Ext 2230,2237

E-mail: apdi@kbu.ac.th

APDI Training Center

Tel. 02-904-2206

E-mail: apdi_trainingcenter@kbu.ac.th

© Copyright 2022 APDI. All Rights Reserved