สถาบันฯจัดอบรมให้หลักสูตร Nurses’ aides (NA) โรงเรียนปิยะมินทร์คณารักษ์

           สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้การอบรมน้อง ๆ หลักสูตร Nurses’ aides (NA) โรงเรียนปิยะมินทร์คณารักษ์ ในเรื่องของบุลคลิกภาพ และการมีใจรักในงานด้านการบริการ เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2566 น้อง ๆ ได้รับความรู้มากมายจากท่านอาจารย์เรวัต กล้าโชติชัย และอาจารย์ณัฒชิราธรณ์ นวลสม  

ที่ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ขอบคุณค่ะ