Mock Interview

          นักศึกษาปี 4 จากคณะ APDI ได้เข้าร่วมการสอบจำลองการสัมภาษณ์งานแบบ Mock Interview ที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะและความพร้อมในการเข้าสมัครและสัมภาษณ์งาน กิจกรรมนี้เป็นโอกาสที่ดีที่นักศึกษาได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการ ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนาตนเองได้ในอนาคตอันใกล้

ความสำคัญของคำแนะนำจากคณะกรรมการไม่เพียงแค่การเตรียมตนในการสัมภาษณ์งานเท่านั้น แต่ยังเป็นการเรียนรู้ที่มีผลต่อการพัฒนาทักษะที่ต้องการในวงการทำงาน นอกจากนี้การปรับใช้คำแนะนำที่ได้รับในการสอบจำลองสัมภาษณ์งานจะเป็นประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สถานการณ์จริงในอนาคต