อบรม/สัมมนา

เสวนาอาชีพคนการบิน ครั้งที่ 2/2565

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน ได้จัดกิจกรรมฟังบรรยาย ” เสวนาอาชีพคนการบิน ครั้งที่ 2/2565 ” ณ อาคารเกษมนครา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มากประสบการณ์จาก บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บรรยายในหัวข้อ         •  พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน และบริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บรรยายในหัวข้อ   …

เสวนาอาชีพคนการบิน ครั้งที่ 2/2565 Read More »

อบรมการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน(CPR) และการสำลัก(Chocking)

30 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน ร่วมกับสำนักงานอาสายุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดโครงการ อบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรปฐมพยาบาล การช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) และ การสำลัก (Chocking) แก่นักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต(ภาคไทย) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ภาคอินเตอร์) ในวันนี้ ณ ห้องประชุมเกษมสันนิบาต อาคารเกษมนครา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า