อบรม/สัมมนา

APDI จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยด้วยโปรแกรม Mplus

สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยด้วยโปรแกรม Mplus  ในวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2567 โดยมีท่านวิทยากร ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ จังศิริวัฒนา  ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกท่าน  สถาบันฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะนำความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้  ไปปรับใช้ต่อยอดงานวิจัยในอนาคต

APDI จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยด้วยโปรแกรม Mplus Read More »

อบรมหลักสูตร Soft Skill หัวข้อ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ให้กับบริษัท Wingspan

วันที่ 29 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา สถาบันฯ ได้จัดการอบรมหลักสูตร Soft Skill ภายใต้หัวข้อ ‘การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ’ ให้กับบริษัท Wingspan ณ ศูนย์ฝึกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า  โดยเนื้อหาของการอบรมจะนำเสนอเทคนิคที่จะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ แก่ผู้เข้าอบรม ขอขอบคุณวิทยากรผู้มีประสบการณ์ทั้งสองท่าน อาจารย์เรวัต กล้าโชติชัย และอาจารย์ณัฏฐยา ศรีสุภา ที่มามอบเทคนิคดีๆ ให้กับผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ค่ะ

อบรมหลักสูตร Soft Skill หัวข้อ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ให้กับบริษัท Wingspan Read More »

เสวนาการบิน ครั้งที่ 2/2566 บริษัท ไทย เวียตเจ็ท แอร์ จอยท์สต็อค จำกัด

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา สถาบันฯได้จัดงานเสวนาการบิน ครั้งที่ 2/2566 ขึ้น ขอขอบคุณ บริษัท ไทย เวียตเจ็ท แอร์ จอยท์สต็อค จำกัด ที่ได้ให้เกียรติจัดทีมวิทยากรเพื่อบรรยายให้ความรู้นักศึกษาเกี่ยวกับอาชีพต่างๆในสายงานด้านการบิน รวมถึงการแนะแนวทางการสมัครงานให้กับน้องๆปี4 ของสถาบันฯ สถาบันฯ หวังว่าน้องๆจะได้นำความรู้จากการรับฟังเสวนาครั้งนี้ไปปรับปฏิบัติใช้ในอนาคตนะคะ

เสวนาการบิน ครั้งที่ 2/2566 บริษัท ไทย เวียตเจ็ท แอร์ จอยท์สต็อค จำกัด Read More »