เยี่ยมชมสถาบันฯ

ชมรมการบิน โรงเรียน นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 น้อง ๆ นักเรียน ชมรมการบินของโรงเรียน นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ได้มาเรียนและลองทำกิจกรรมการบริการบนเครื่องบิน ณ ห้อง Inflight Mock up ของทางสถาบันฯ ทางสถาบันฯได้พาน้อง ๆ เดินเยี่ยมชมศูนย์ฝึก ได้ลองขึ้นเครื่องบินของจริงและเข้าชมห้องฝึกอบรมต่าง ๆ  ที่สายการบินชั้นนำ ใช้สถานที่ของสถาบันพัฒนาบุคลากรการบินในการฝึก ทางสถาบันฯรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับน้อง ๆ ในวันนี้ ทางสถาบันขอขอบคุณน้อง ๆ จากชมรมการบิน โรงเรียน …

ชมรมการบิน โรงเรียน นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า Read More »

สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน ร่วมลงนามความร่วมมือ กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  ได้มีพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี กับ สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน โดยมี ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ดร.เมธา เกตุแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันฯ  และ ผอ.มนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ได้ร่วมลงนามในครั้งนี้ นอกจากนี้ทางคณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ได้มีโอกาสเดินเยี่ยมชมสถาบันฯ  ร่วมถ่ายรูปและรับประทานอาหาร ทางสถาบันขอขอบคุณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี มา ณ โอกาสนี้ด้วย  Previous Next

พิธีเปิดอาคารเกษมศักยพัฒน์

พิธีเปิดอาคารเกษมศักยพัฒน์ วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2565   โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต พลอากาศโท เดชิศร์ เจริญวงศ์ รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ ส่วนปฏิบัติการบิน บริษัทการบินกรุงเทพจำกัด (มหาชน) และกัปตันอนุชา เดชอภิรักษ์ชน กรรมการผู้จัดการ โรงเรียนการบินไทยอินเตอร์ไฟลอิ้ง   ร่วมตัดริบบิ้น เปิดอาคารเกษมศักยพัฒน์ (ศูนย์ฝึกอบรม APDI เฟส 2)   อาคารเกษมศักยพัฒน์ …

พิธีเปิดอาคารเกษมศักยพัฒน์ Read More »