ประวัติสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน

"สิบห้าก้าวแห่งความภาคภูมิใจ ก้าวต่อไปกับการเดินหน้าสู่ความปกติใหม่ (New Normal) ของภาคการศึกษาไทย"

15 ก้าว

แห่งการเติบโตสถาบันฯ ธุรกิจการบิน