ศิษย์เก่า

บรรยายจาก FedEx (AL422)

         ความร่วมมือที่มีค่าจาก FedEx ในการมาบรรยายในรายวิชา CUSTOMS SERVICE (AL422) ให้กับนักศึกษาของสถาบันพัฒาบุคลากรการบิน ในวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า การมีทีมวิทยากรจากบริษัทชั้นนำเข้ามาเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์เป็นที่น่าประทับใจอย่างยิ่ง ขอขอบคุณบริษัท FedEx ที่ให้ความร่วมมือในการเติบโตและเรียนรู้ของนักศึกษาของเรานะคะ               อีกอย่างที่น่าภาคภูมิใจคือ ในทีมวิทยากรของ FedEx มีพี่ซันศิษย์เก่าของสถาบันเราเองอยู่ด้วยค่ะ พี่ซันเรียนจบแล้วก็ได้งานทำทันที แสดงให้เห็นถึงความเก่งและความสำเร็จที่มาพร้อมกับการศึกษาที่ท่านได้รับ ขอให้นักศึกษานำรุ่นพี่เป็นแรงบันดาลใจ และประสบความสำเร็จตามไปเช่นกันนะคะ    

บรรยายจาก FedEx (AL422) Read More »

แสดงความยินดีกับรุ่นพี่ สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน APDI57

ศิษย์เก่า APDI 57 หลักสูตรศิลปศาสบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นางสาวสุทธิดา คงตาล ได้รับรางวัล Star of the year 2020 โดย บริษัท​ไทยเวียทเจ็ตแอร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้นางสาวสุทธิดา คงตาล ได้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง In-flight service Officer ประจำสนามบินสุวรรณภูมิ

แสดงความยินดีกับรุ่นพี่ สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน APDI57 Read More »

พวกเราขอร่วมส่งกำลังใจให้รุ่นพี่ปริญญาโท รุ่นที่ 8 ที่พึ่งเข้ารับประสาทปริญญาไปมาดๆ

พวกเราขอร่วมส่งกำลังใจให้รุ่นพี่ปริญญาโท รุ่นที่ 8 ที่พึ่งเข้ารับประสาทปริญญาไปมาดๆ31 มีนาคม 2563พวกเราขอร่วมส่งกำลังใจให้รุ่นพี่ปริญญาโท รุ่นที่ 8 ที่พึ่งเข้ารับประสาทปริญญาไปมาดๆ เมื่อต้นปีที่ผ่านมา “นาวาตรีหญิงสุกัญญา บำรุงวัตร์” หรือพี่ติ๊ก สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นด่านหน้าในการดูแลรักษาผู้ป่วย พวกเราทุกคนขอชื่นชม และร่วมส่งกำลังใจให้รุ่นพี่คนเก่ง รวมทั้ง คุณหมอ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ทุกๆท่านนะคะ

พวกเราขอร่วมส่งกำลังใจให้รุ่นพี่ปริญญาโท รุ่นที่ 8 ที่พึ่งเข้ารับประสาทปริญญาไปมาดๆ Read More »