คณะจากโรงเรียนชลประทานวิทยา เข้าเยี่ยมชม สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน

คณะจากโรงเรียนชลประทานวิทยา เข้าเยี่ยมชม สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน
ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและครู จากโรงเรียนชลประทานวิทยา ในการเยี่ยมชมสถาบันฯ และอุปกรณ์การเรียนการสอน

คณะจากโรงเรียนชลประทานวิทยา เข้าเยี่ยมชม สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน Read More »