รับรางวัลองค์กรต้นแบบ ISO/IEC17024

28 มีนาคม 2561สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน เข้าร่วมรับรางวัลกับทาง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพ การบิน “โครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตราฐานสากล (ISO/IEC 17024)” โดยมีนายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นประธานในการเปิดสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ”ทิศทางการขับเคลื่อนระบบคุณวุฒิวิชาชีพไทยสู่การยอมรับในระดับสากล” เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพ ถนนรัชดาภิเษก Tpqi-Apdi

รับรางวัลองค์กรต้นแบบ ISO/IEC17024 Read More »