ร่วมยินดีกับ นางสาวมาลินี ต่ำเกษม สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน เข้ารับรางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น โล่พระราชทาน

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวมาลินี ต่ำเกษม ศิษย์เก่าสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน รุ่น 58 และอดีตนายกสโมสรนักศึกษาฯ คนเก่ง ที่เข้ารับรางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น โล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา